ZARZĄD ZAKŁADU GOSPORADKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W oPOCZNIE

PREZES ZARZĄDU

MARCIN JĘDRASIK

Prokurent

Ewa Pawlikowska-Wołąkiewicz

 

RADA NADZORCZA
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Bednarczyk

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Małgorzata Ordzińska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marta Słupecka

Skip to content