O IKM – Internetowa Kartoteka Mieszkańca
Internetowa Kartoteka Mieszkańca to usługa oferująca właścicielom przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu i nieruchomości.

Funkcjonalność
  • Kartoteka konta – informacje finansowe zawierające wyszczególnienie naliczonych opłat i zaksięgowanych wpłat wraz z informacją o saldzie
  • Dokumenty czynszowe – informacje o naliczonych opłatach, rozliczeniach mediów, itp. wraz z informacją o poszczególnych składnikach opłat
  • Rachunki bankowe – informacja o numerach rachunków bankowych, na które powinny być wnoszone opłaty
  • Dokumenty wewnętrzne – ważne dokumenty dotyczące spółdzielni / wspólnoty /nieruchomości (np. statut, regulaminy, uchwały, ogłoszenia, itp.).
  • Głosowania – elektroniczna forma głosowania nad uchwałami
Bezpieczeństwo
Każdy mieszkaniec nieruchomości posiada inny, unikalny kod użytkownika oraz hasło umożliwiające przeglądanie informacji dotyczących wyłącznie własnego lokalu.
Skip to content